5903407027814
5903407027814-1
download

canpol- đo nhiệt độ nước tắm hình con vịt

65,000 

đo nhiệt độ nước tắm hình con vịt CANPOL

dùng đo nhiệt độ nước tắm cho trẻ

đo độ chính xác, hợp vệ sinh, dễ đọc